TŰZVÉDELEM

A legfontosabb tűzvédelmi ügyek intézése :

 • 30 / 1996(XII.06 .) BM.rend. alapján a munkahelyet érintő Tűzvédelmi Szabályzat készítése / tűzveszélyességi osztályba sorolás , tűzveszélyes tevékenység engedélyezése, tűzriadó terv készítése , tűzvédelmi oktatás megszervezése, lebonyolítása, egyéb tűzvédelmi ügyek intézése, stb ;
 • tűzvédelmi szakmai ügyek intézése,
 • tűzvédelmi szakértői feladatok ellátása;
 • belső tűzvédelmi ellenőrzések végzése, az eredményről az ügyvezető és/vagy az igazgató tájékoztatása, a végrehajtandó feladatokról javaslattétel ;
 • Tűzriadó gyakorlatok szervezése és a végrehajtás ellenőrzése és irányítása,
 • a tűzoltósággal való együttműködés irányítása, végzése, a tűzoltóság által szervezett gyakorlatok koordinálása , irányítása, tapasztalatokról az ügyvezető és/vagy az igazgató tájékoztatása;
 • tűzoltó készülékek ellenőriztetése, a tapasztalatok megbeszélése az ügyvezetővel és / vagy az igazgatóval,
 • a beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezésekkel kapcsolatos feladatok végzése, koordinálása, ellenőriztetése;

Építész tűzvédelmi ügyek intézése:

 • a 9 / 2008.(II.22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján;
 • eltérési engedélyezési ügyek intézése ;
 • egyéb, a szerződésben lévő cég érdekeit szolgáló tevékenység végzése, a törvényes, ill. a jogszabályi keretek között;

Referencia munkák :

 • Heves megyei Önkormányzat Idősek Otthona , Parád;
 • Budapest, Kerámia Üzletház építési, eltérési engedélyezési ügye;
 • Mátra, Sástó , Adrenalin Park, Játszóház és Szállásépület engedélyezési ügye;